Home » Products » Məhsullar » Kompozit məhsullar istehsalı » Dolanmış kompozit elementlər

Dolanmış kompozit elementlər

Kompozit armaturun qaynağı materialın dielektrik xassələrinə görə mümkün deyil və buna görə də armatur zamanı bucaqların formalaşdırılması üçün özlü ayrı-ayrı düz çubuqları yerinə yetirmək və ya hazır əyilmiş elementlərin köməyi ilə yerinə yetirmək lazımdır.

Əyilmiş möhkəmləndirici elementlərin tətbiqi dartma və deformasiya yüklənmələrini daha yaxşı bölüşdürməyə imkan verir, karkası bütöv hala gətirir və daha möhkəm olur ki, bu da məhsulun möhkəmliyinə müsbət təsir göstərir.

Bükülü kompozit elementlər lent bünövrələri, fundamental lövhələr, üst-üstə düşən lövhələr, dirəklər və yüksək möhkəmlik tələb edən digər konstruksiyalar, yüklənmələrin paylanması və ya məhsulun ümumi çəkisinin azalması üçün istifadə olunur.

Kompozit elementlərin üstünlükləri:

  • Qənaət: dəmir-beton məmulatları (beton məmulatları) üçün bərkitmə elementlərinin maya dəyərinin azalması;
  • Keyfiyyət: sadədən mürəkkəb məkan profillərinə qədər əyilmiş elementlərin istehsalı müasir xətlər üzərində aparılır və məhsulun həndəsəsini dəqiq saxlamağa imkan verir;
  • Fərdi yanaşma: Bükülmüş armatur elementlərin istehsalını tam olaraq ölçülərinizə uyğun olaraq, istənilən həcmdə, vaxtında həyata keçiririk.
Ünvan

H.Z Tağıyev qəs.,

Bakı-Quba yolu, 42 + 200 km

Zəng edin

+994702592255 – Satış şöbəsi

+994125104721, +994125104722 – Ofis

@ Carsan 2021. Bütün hüqüqlar qorunur